Čo je to jadrové vŕtanie...

Jadrové vŕtanie je v podstate rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami, uloženými v kruhovom stave vrtáka. Využíva sa hlavne pre vytvorenie otvorov pre rozvody vody, elektroinštalácií, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, vzduchotechniky. Dajú sa vytvárať aj otvory pre kotvenie konštrukcií, alebo tiež odoberať vzorky materiálu pre testovanie kvality a pevnosti. Postupným odvŕtavaním jednotlivých častí je možné odstrániť aj veľké betónové plochy, ktoré by klasickým rezaním bolo možné odstrániť veľmi ťažko, alebo vôbec.

Moderná diamantová rezacia technika prináša rad výhod, ktoré uľahčujú a zjednodušujú a urýchľujú vykonávanie prestavieb. Jadrové vŕtanie do betónu touto metódou prebieha 10x až 20x rýchlejšie, než pri použití pneumatickej zbíjačky.

Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme požadovaný otvor bez vibrácií a zvýšenej prašnosti, čo priaznivo vplýva nielen na celú stavbu, ale aj na jej okolie.

Pri vŕtaní vzniká tzv "jadro" ( preto aj názov "jadrové" vŕtanie ), ktoré je zároveň aj odpadom po vyvŕtaní potrebného otvoru. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a hlavne presný, bez potreby ďalších úprav.

Jadrové vŕtanie je možné vykonávať vo všetkých smeroch:

  • vodorovné ( do steny )
  • kolmé ( podlaha, alebo strop )
  • šikmé

Pre každý smer vŕtania je k dispozícií celý rad vŕtacích koruniek, ktoré sú navrhnuté presne pre daný smer vŕtanie. Závisí na tom hlavne odvádzanie odrezanej sutiny, prachu a tiež chladenie, ktoré by pri zlom sklone nemalo správny účinok. Vďaka nedostatočnému odvádzanie sutiny a prachu a v dôsledku vysokej teploty by došlo k rýchlejšiemu opotrebeniu a zníženie účinnosti pri vŕtaní.
Služby

• Požičovňa náradia
• Predaj strojov
• Jadrové vŕtanie a rezanie
• Rezanie otvorov
• Dovoz a odvoz zapožičaných
  strojov
• Rezanie špár v betóne a asfalte

Kontakt

Bratislavská 79
(areál stavebním SATINA )
902 01 Pezinok

Tel: 0911/661 244
Tel: 0911/100 454
Tel: 0903/464 377

Otváracie hodiny

pondelok 7:00 - 17:00
utorok 7:00 - 17:00
streda 7:00 - 17:00
štvrtok 7:00 - 17:00
piatok 7:00 - 17:00
sobota 7:00 - 12:00

© 2014 Požičovňa náradia s.r.o., Všetky práva vyhradené. Tvorba - webprodukty.sk